首页 > 百科  > 古诗青溪王维带注音(青溪王维注拼音译文)

古诗青溪王维带注音(青溪王维注拼音译文)

来源:互联网收集 更新时间: 发布:159天前 编辑:泽成知识网 手机版
古诗青溪王维带注音

íng)

王维(wáng wéi)

渔舟逐水爱山春,两岸桃花 zhú shuǐ ài shān chūn,liǎng àn táo huā jiā gǔ jīn。)

坐看红树不知远,行尽青溪不ng shù bù zhī yuǎn,xíng jǐn qīng xī bú jiàn rén。)

山口潜行始隈隩,山开旷望旋平陆。(shān kǒu qián kāi kuàng wàng xuán píng lù。)族厅

遥看一处攒云树,近入千家散花竹。(yáo kàn yī chù zǎn yún shù,jìn rù qiān jiā sàn huā zhú。)

樵客初传汉姓名,居人未改秦衣服。(qiáo kè chū chuán hàn xìng míng,jū yī fú。)

居人共住武陵源,还从物外起田园。(jū rén gòng zhù wǔ líng yuán,hái cóng wù wài qǐ tián yuán。)

月明松下房栊静,日出云中鸡犬喧。(yuè míng sōng xià fáng lóng jìng,rì chū yún zhōng jī quǎn xuān。

惊闻俗客争来集,竞引还家问都邑。(jīng wén sú kè zhēng lái jí,jìng yǐn huán jiā wèn dū yì。)

平明闾巷扫花开,薄暮渔樵乘水入。(píng míng lǘ xiàng sǎo huā kāi,bó mù yú qiáo chéng shuǐ rù。)

遂不还。(chū yīn bì dì qù rén jiān,jí zhì chéng xiān suì bù hái。

峡里谁知有人事,世中茄穗高遥望空云山。(xiá lǐ shéi zhī yǒu rén shì,shì zōng yún shān。)

乡县。(bù yí líng jìng nán wén jiàn,chén xīn wèi jǐn

出洞无论隔山水,辞家终拟长游衍。(chǎn。)

自谓经过旧不迷,安知峰壑今来变。(zì wèi jīng guò jiù bù mí,ān zhn lái biàn。)

当时只记入山深,青溪几度到云林。(dāng shí zhǐ jì rù shān shēn,qīng xī jǐ dù dào yún lín。)颤尺

春来遍是桃花水,不辨仙源何处寻。(chūn lái biàn shì táo huā shuǐ,bù biàn xiān yuán hé chǔ xún。)

王维古诗青溪的翻译

古诗青溪王维带注音

王维古诗青溪的翻译

青溪① 王维 言入黄花川,每逐清溪水②。随山将万转,趣途无百里③。声喧乱石中,色静深松里④。漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇⑤。我心素已闲,清川澹如此⑥。请留盘石上,垂钓将已矣⑦。[注释] ①青溪:在今陕西沔县之东。②言:发语县东北。③趣途:趣同“趋”,指走过的路途。④声:溪水声。色:山色。⑤漾漾:水波动荡。菱荇:泛指水草。“漾漾”二句描写菱荇在青溪水一向,向来。澹:恬静。⑦盘石:又大又翻译1: 每次我进入黄花川漫游, 常常沿着青溪辗转飘流。流水依随山势千回万转, 路途无百里却曲曲幽幽。乱石丛中水声喧哗不断, 松林深处山色静谧清秀。溪中菱藕荇菜随波荡漾, 澄澄碧水倒映芦苇蒲莠。我的心平素已习惯闲静。淡泊的青溪更使我忘忧。抗绍能汉育火待让我留在这盘石上好了, 翻译2: 每当我进入黄花川游历,常常循着青溪的水流方向辗转前行。这青溪的流水,依随着山势千回万转,路途虽不足百里,却曲折蛇行,蜿蜓多姿。当溪流从山间乱石中穿过时,水势湍急,潺潺的流水陡然间浪花激荡,丁冬有声; 当溪流经过松林深处时,澄碧的溪水与两岸青翠苍劲的松色相映,显得那么娴静、 安谧、清秀,几乎没有一点声息。当溪水流经开阔地带,水面上漂浮的菱叶、荇菜等水生植物随波荡漾,平添了很 多生趣;溪流那么的和谐一致。让我就留在这青溪边的零振地怎朝盘石上好了,我要像东汉严子陵一样,终日悠闲自在地垂钓,这是一首写于归隐之后的山水诗。诗的每一句都可以独立成为一幅优美的画面,溪流随山势蜿蜓,在乱石中奔腾咆哮,在松林里静静流淌,水面微波荡漾,各种水生植物随波浮动,溪边的绘声绘色,静中有动,托物寄情,韵味无穷。诗题一曰歌已现田地下的跑裂李《过青溪水作》,大约是王维初隐蓝田南山时所作。写了一条不甚知益以名的溪水,却很难体现王维山水诗的特色。看来王维曾不止一次地循青溪入黄花川游历。这一段路程虽长不及百里,但溪水随着山势盘曲蛇行,千回万转,颇为蜿蜓多姿。王维另有一首《自大散以往深林密竹蹬道盘曲四五十里至黄牛需既待例考希训岭见黄花川》,也说那里的山路“危径几万转”,可与此诗的“随山将万转”对看。诗开头四句对青溪作总的介绍后,接着采用“移步换形”的写法,顺流而下,描绘了溪水一幅幅各具特色的画面。你看,当它在山间乱石中穿过时,水势湍急,潺潺的溪流声忽然变成了一片喧哗。“喧”字造成了强那么娴静、安谧,几乎没有一点声息。澄碧的溪水与两岸郁郁葱葱的松色相映,融成一片,色调特别幽美、和谐。这一联中一动一静,以动衬静,声色相通,极富于意境美。再看,当青溪缓缓流出松林,进入开阔地带后,又是另一番景象:水面上浮泛着菱叶、荇菜等水生植物,一片葱绿,水流过处,微波荡漾,摇曳透,岸边浅水中的芦花、苇叶,倒映如画,天然生色。这一联,“漾漾动一静,极为传神。诗人笔下的青溪,既喧闹从不断的流动变化中,表现出了鲜明个性和盎然生意。读后令人油然而生爱悦之情。其实,青溪并没有什么奇景,它那素淡的景致,为什么在诗人的眼中、笔下,会具有如此的魅力呢?诚如王国维所说:“一切景语皆情语也。”(《人间词话删稿》)王维也正是从青溪素淡的天然景致中,发现了与他那恬淡的心境、闲逸的情趣高度和谐一致的境界。“我心素已闲,清川澹如此。”诗人正是有意借青溪来为自己写照,以清川的淡泊来印证自己的素愿,心境、物境在这里已融合为一了。最后,诗人暗用了东汉严子陵垂钓富春江的典故,也想以隐居青溪来作为自己的归宿了。这固然说明诗人对青溪的喜爱,更反映了他在仕途失意后自甘淡泊的心情。这一点,写来含而不露,耐人寻味。这首诗,自然、清淡、素雅,写景抒情均不刻意为之,表面上看似不着力,而读来韵味隽永醇厚,平淡而有思致。前人评“王右丞如秋水芙蕖,倚风自笑”,是最恰当不过的。王维 (约692~761),字摩诘,原籍太原祁县(今属山西),父辈迁居于蒲州(今山西永济)。进士及第,官至尚书右丞,世称王右丞。王维诗明净清新,精美雅致,李杜之外,自成一家。其名字取自维摩诘居士,心向佛门。虽为朝廷命官,却常隐居蓝田辋川,过着亦官亦隐的居士生活。王维又是杰出的画家,通晓音乐,善以乐理、画理、禅理融入诗歌创作之中。苏轼谓其“诗中有画”、“画中有诗”,他是唐代山水田园诗派的著名代表。

青溪 王维在诗中是用什么手法来表现对青溪的感情的

古诗青溪王维带注音

青溪 王维在诗中是用什么手法来表现对青溪的感情的

《青溪》是唐代诗人王维的五言古诗,被选入《全唐诗》的第125卷第52首。此诗描写了一条青溪的幽秀景色,诗人用多彩的画笔,绘出青溪流经不同地方时呈现的不同画面。其中“声喧乱石中,色静深松里杀脚气西它改”两句,以喧响的声音和幽冷的色调形有声画乐住激旧胞”。诗的末四句写出诗人心境的闲谈正如清川的闲淡,把自己的精神和自然的精神融和起来,意味隽永。此诗借颂扬名不见经传的青溪

希望有帮到你

青溪古诗带拼音版

古诗青溪王维带注音

青溪古诗带拼音版

青溪古诗带拼音版如下:青溪qīng xī唐代:王维táng dài:wáng wéi言入黄花川,每逐清溪水。yán rù huáng huā chuān , měi zhú qīng x来自ī shān ji打展误领密星终便总策āng wàn zhuǎn , qù tú wú bǎi lǐ。声喧乱石中,色静深松里。shēng xuān luàn shí zhōng , sè jìng shēn sōng lǐ。漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。yàng yàng fàn líng xìng , chéng chéng yìng jiā wěi。我心素已闲,清川澹如此。wǒ xīn sù yǐ xián , qīng chuān dàn rú cǐ。请留磐石上,垂钓将已矣。qǐng liú pán shí shàng , chuí diào jiāng yǐ yǐ。

译文进入黄花川游览吃字属,每每都去追逐那条青溪。溪水随着山势,百转千回,经过的路途,却不足百担原里。水声在山间乱石中喧嚣,山色在深密的松林里幽静深沉。水草在溪水中轻轻摇荡,芦苇悠闲,如同清澈的溪水淡泊安宁。愿我能留青溪:在今陕西勉县之东。言:发语词,无义。黄花川:在今陕西凤县东北黄花镇附近;趣途:趣,同“趋”,指走过的路途。声:溪水声。色:山色;漾漾:水波动荡。菱荇(língxìng):泛指水草;葭(jiā)苇:泛指芦苇。“漾漾”二句描写菱荇在青溪水中浮动,芦苇的倒影照于清澈的流水;素:一向。闲:悠闲淡泊。澹(dàn):恬静安然。澹:溪水澄澈平静。

古诗新赏之《青溪》王维

    言入黄花川,每逐青溪水

    随山将万转,趣途无百里

    声喧乱石中,色静深松

    漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇

    我心素已闲,清川澹如此

    请留盘石上,垂钓将已矣

创作背景:

之意,在途经黄花镇时见此地山明水秀自然风光秀丽多姿而心生感叹,赋诗答链肢一首借景抒情来渲染诗人想远离纷争动中求静的隐退之志。

个人韵译:

蜒曲折百转千回,这美妙多姿的水光山色让我的旅途变得丰富多彩。水势湍急时与山石撞击后,唤乱发出似惊涛拍浪喧闹声不绝于耳令人为之一振,而水势平缓时潺潺溪水流经静谧幽绿的松林时,那种安静祥和之景顿时让人心旷神怡。

    碧波荡漾的水面上菱叶荇叶随波荡漾泛起一丝丝涟漪,清澈见底的溪水映照着高高耸立的芦苇如镜中观景让人目眩神迷。在此情此景耳濡目染之下让我诈勾心斗角,我愿在溪清世水边的磐石上做性。

百科-近期文章

精选文章